Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: Delårsrapport 1 januari-30 september 2021

13:00 / 3 November 2021 Concordia Maritime Press release

Tryggad intjäning och förbättrade lånevillkor

 • Totala intäkter

Q3: MSEK 165,6 (210,7)
9 månader: MSEK 553,6 (860,1)
 

 • EBITDA
Q3: MSEK -56,8 (45,1)
9 månader: MSEK -119,1 (282,4)
 
 • Resultat före skatt
Q3: MSEK -141,4 (-35,9)
9 månader: MSEK -350,0 (21,4)
 
 • Resultat efter skatt per aktie
Q3: SEK -2,96 (-0,75)
9 månader: SEK -7,39 (0,45)

Händelser under tredje kvartalet
 • Aktiviteter syftandes till att stärka Concordia Maritimes finansiella ställning och likviditet, innefattande bland annat tidsutbefraktning av P-MAX-fartygen och avyttring av IMOIIMAX-fartygen
 • Avtal med långivande banker avseende nya lånevillkor för åtta av bolagets tio P-MAX-fartyg
Händelser efter kvartalets utgång
 • Avtal med långivande banker avseende nya lånevillkor för två av bolagets tio P-MAX-fartyg
Nyckeltal jan-sep 2021
 • Totala intäkter, MSEK: 553,6 (860,1)
 • EBITDA, MSEK: -119,1 (282,4)
 • EBITDA, MUSD: -14,0 (30,1)
 • Rörelseresultat, MSEK: -293,5 (92,5)
 • Resultat före skatt, MSEK: -350,0 (21,4)
 • Resultat efter skatt, MSEK: -352,6 (21,4)
 • Soliditet, %: 25 (31)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: neg (0)
 • Disponibel likviditet inkl. outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 70,0 (438,5)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: -7,39 (0,45)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 12,49 (21,18)
 • Lost Time Injury: 0 (1)
Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/