Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: Rättelse: Saknad MAR-hänvisning i pressmeddelande "Delårsrapport 1 januari-30 september 2021"

18:23 / 3 November 2021 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime publicerar en rättelse gällande pressmeddelandet "Delårsrapport 1 januari-30 september 2021" som offentliggjordes idag den 3 november 2021 kl 13:00 CET. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade hänvisning till EUs marknadsmissbruksförordning (MAR).

Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet:

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2021 13:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/