Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

14:00 / 19 March 2021 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritimes årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på www.concordiamaritime.com.

Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning, finns tillgänglig att ladda ned i sin helhet som ett PDF-dokument. På bolagets webbplats finns även en sammanfattande webbversion av årsredovisningen tillgänglig att läsa.

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2021. Årsstämman hålls den 28 april 2021.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2021 ca kl. 14:00 CET.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/