Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: Delårsrapport 1 januari-31 mars 2021

11:30 / 28 April 2021 Concordia Maritime Press release

Rekordsvag tankmarknad
 

 • Totala intäkter kvartal 1: MSEK 179,6 (348,6)
 • EBITDA kvartal 1: MSEK -45,7 (123,2)
 • Resultat före skatt kvartal 1: MSEK -120,2 (29,0)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 1: SEK -2,54 (0,61)
Händelser under första kvartalet
 • Förhandlingar med långivande banker och Stena för att stärka bolagets finansiella ställning och likviditet
 • Tillfällig waiver för kovenant erhållen från långivande banker
 • Tre planerade dockningar genomförda
 • Stena Polaris CVC-kontrakt förlängt till juni 2021
 • Stena Paris utkontrakterad på TC-kontrakt till augusti 2021
Nyckeltal kvartal 1
 • Totala intäkter, MSEK: 179,6 (348,6)
 • EBITDA, MSEK: -45,7 (123,2)
 • EBITDA, MUSD: -5,4 (12,7)
 • Rörelseresultat, MSEK: -101,9 (58,0)
 • Resultat före skatt, MSEK: -120,2 (29,0)
 • Resultat efter skatt, MSEK: -121,4 (29,0)
 • Soliditet, %: 25 (29)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: neg (neg)
 • Disponibel likviditet inkl. outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 232,7 (398,8)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: -2,54 (0,61)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 15,90 (22,99)
 • Lost Time Injury: 0 (1)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 11:30 CEST.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/