Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

07:14 / 9 August 2021 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 12 augusti 2021, kl 16.00 CEST.

[image] Delårsrapport Q2 2021 (publiceras den 12 augusti 2021) presenteras och tillfälle ges till frågor.
Närvarande:
Kim Ullman, VD
Martin Nerfeldt, Finansdirektör
Telefonkonferensen nås på:
SE: +46856642705
UK: +443333009266
US: +16467224902
Länk till audiocasten
https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q2-2021
Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.
Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q2 2021 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.
Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.  www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/