Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Concordia Maritime Aktiebolag

08:56 / 20 August 2021 Concordia Maritime Press release

Korrigering flaggningsmeddelande i Concordia Maritime Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent 556068-5819 Concordia Maritime Aktiebolag
Instrument Köpoption
Innehavare Dan Sten Olsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 134 746
Antal rösträtter 134 746
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2021-08-13
Gränsvärde för antal aktier 50 %
Gränsvärde för rösträtter 66,67 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 134 746
 - direkt innehavda rösträtter 134 746
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0,28231 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,16093 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,16093 % 134 746
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 72,72959 % 24 896 347
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 72,89052 % 25 031 093
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Stena AB (publ)
 - antal rösträtter 60 896 347
 - andel av rösträtter 72,72959 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 61 031 093
 - andel av rösträtter 72,89052 %
 
Kommentar
Changes due to: Köpoption (indirekt innehav) "Den Köpoption som Stena AB (publ) innehar kan utnyttjas helt eller delvis från 2021-08-13 fram till 2026-09-30"
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/