Kallelse till årsstämma 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

14:00 / 20 mars 2017 Concordia Maritime Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819.

I enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime AB (publ) härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls den 25 april 2017 klockan 13:00 på Gothia Towers, sal J1, i Göteborg.
Kallelsen finns tillgänglig från den 20 mars 2017 på www.concordiamaritime.com och bifogas detta pressmeddelande. Kallelsen i sin helhet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2017.
Annons om att kallelse har skett och finns tillgänglig på bolagets webbplats publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Göteborgs-Posten den 23 mars 2017.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.