Internationellt tankrederi

CONCORDIA MARITIME

Concordia Maritime är i huvudsak fokuserat på frakter av förädlade oljeprodukter såsom bensin, diesel och flygbränsle samt vegetabiliska oljor. Som komplement är bolaget även aktivt inom transport av råolja.

Nyckeltal

CONCORDIA MARITIME

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 827,4 897,2 1086,7
Omsättningstillväxt -20,3% 8,4% 21,1%
Rörelseresultat MSEK -624,6 -109,1 105,1
Rörelsemarginal -75,5% -12,2% 9,7%
Vinst per aktie KR -13,76 -2,88 1,62
Utdelning per aktie KR - - -
Eget kapital MSEK 1221,9 1103,4 1168,7
Soliditet 41,2% 37,8% 39,6%
Nettoskuld MSEK 1169,0 1237,6 1008,3
Antal miljoner aktier 47,7 47,7 47,7

Värdering

CONCORDIA MARITIME

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 9,6 0,0 -3,5 6,2
P/BV (x) 0,3 0,4 0,4 0,4
EV/S (x) 1,9 2,0 1,9 1,4
EV/EBITDA (x) 6,1 32,6 16,9 4,7
EV/EBIT (x) 23,7 -2,7 -15,7 14,2
Direktavkastning (%) 3,6 0,0 2,5 2,5