Säkerhets- och navigationsutrustning

Consilium

Consilium tillverkar och marknadsför produkter inom brand- och gassäkerhet, navigation och miljösegmentet. Kunderna finns världen över och består främst av rederier, varv, tågtillverkare samt olje- och gasbolag. All produktion är centraliserad, men marknadsbolagen som sköter försäljningen finns nära kunderna.Avancerade säkerhetsprodukter för fartyg och tåg

De säkerhetsprodukter som Consilium utvecklar och säljer system för säkerhet, miljö och navigation. En stor del av produkterna används inom sjöfartsnäringen. Företaget är uppdelat i två affärsområden: Marine & Safety och Fire Safety & Automation. En av de största produktgrupperna utgörs av branddetektorerna/systemen som är av mycket avancerad karaktär och används främst på fartyg och tåg men även i olika högprioriterade lokaler såsom sjukhus och skyddsrum. Gasskydden är främst kopplade till detektering av farliga gaser men även låg syrenivå, vilket ofta kan förekomma på fartyg.

Med anledning av att världens rederier orsakar väldigt stora utsläpp ökar successivt miljökraven på dem. Consilium erbjuder med anledning av detta ett så kallat emissionssystem, vilket mäter miljöfarliga utsläpp såsom svavel- och koldioxid från stora fartyg. Exempel på navigationsprodukter är radar, loggar, färdskrivare och elektroniska sjökort.

Globalt arbete nära kunderna

Nästan all Consiliums försäljning sker via den omfattande marknadsorganisationen. Dessa är utspridda nära kunderna världen över och försäljningen bedrivs av såväl hel- eller delägda dotterbolag samt agenter. Förutom försäljning erbjuder marknadsbolagen även projektering, service och support. Det är oftast av största vikt att kunderna snabbt kan få service och reservdelar eftersom de uteblivna intäkterna av att ha ett fartyg ur drift är mycket höga. Consiliums verksamhet karaktäriseras av att vara innovativ och marknadsledande tack vare hög kompetens och lång erfarenhet i branschen.

Påverkas av konjunkturen och ökande miljökrav

Eftersom Consilium arbetar nära rederinäringen påverkas bolaget indirekt av den internationella handeln. En tumregel är att tillväxten för handelsvolymer brukar vara dubbelt så stor som världens BNP-tillväxt. I tider med hög tillväxt, och därmed handel, är varven ofta fullbelagda vilket ökar efterfrågan på Consiliums produkter. När fraktraterna är höga används befintliga fartyg flitigt vilket i sin tur kräver service, något som Consilium också erbjuder. Till följd av den låga nybyggnationen för närvarande utgör eftermarknaden en betydande del av omsättningen.

I övrigt gynnas bolaget av hårdnande miljö- och säkerhetskrav. Tack vare dessa spelar det mindre roll om det går dåligt för rederinäringen eftersom kraven tvingar bolagen att investera, vilket sänker risken i Consiliums verksamhet. Bolagets försäljning sker i huvudsak i amerikanska dollar.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.