Kvartalsrapport januari - mars 2017 för Consilium AB (publ)

13:00 / 19 maj 2017 Consilium Pressmeddelande

Kvartal 1, 2017
  • Orderingången minskade med 1 procent till 452,6 MSEK (457,5)
  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 413,6 MSEK (396,0)
  • EBITDA uppgick till 53,2 MSEK (51,9)
  • EBIT uppgick till 38,7 MSEK (38,4)
  • EBT uppgick till 24,2 MSEK (25,6)
  • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,55 SEK (1,51)
  • Consilium har under januari 2017 förvärvat det amerikanska brandsäkerhetsföretaget ACAF.

Se mer information under särskild rubrik.

Väsentliga händelser efter periodens slut
  • Orderingången under april 2017 uppgick till 134,2 MSEK (114,2), vilket motsvarar en ökning med 18 procent.

Nettoomsättningen under april 2017 uppgick till 108,1 MSEK (106,8), vilket motsvarar en ökning på 1 procent.
Se mer information under särskild rubrik.

  • Consilium etablerar ett nytt marknadsbolag i Frankrike. Se mer information under särskild rubrik.
(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.