Säkerhets- och navigationsutrustning

CONSILIUM

Consilium tillverkar och marknadsför produkter inom brand- och gassäkerhet, navigation och miljösegmentet. Kunderna finns världen över och består främst av rederier, varv, tågtillverkare samt olje- och gasbolag. All produktion är centraliserad, men marknadsbolagen som sköter försäljningen finns nära kunderna.Nyckeltal

CONSILIUM

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
1432,3 1550,4 1609,9
Omsättningstillväxt
-12,8% 8,2% 3,8%
Rörelseresultat MSEK
123,6 145,7 164,2
Rörelsemarginal
8,6% 9,4% 10,2%
Vinst per aktie KR
4,26 6,34 5,14
Utdelning per aktie KR
0,00 2,00 2,20
Eget kapital MSEK
568,0 642,2 678,9
Soliditet
30,8% 34,0% 34,2%
Nettoskuld MSEK
712,5 561,4 551,2
Antal miljoner aktier
11,7 11,7 11,7