Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Crown Energy

Crown Energy

Crown Energy AB (publ) meddelar att VD Andreas Forssell har avyttrat större del av sitt aktieinnehav i Crown Energy

15:53 / 14 November 2019 Crown Energy Press release

Styrelsen i Crown Energy AB ("Crown Energy" eller "Bolaget") har idag informerats om att Bolagets verkställande direktör, via sitt bolag Andreas Forssell AB, avyttrat 8 228 844 aktier i Crown Energy, motsvarande 1,7 procent av kapitalet och rösterna i Crown Energy.  Efter avyttringen innehar Andreas Forssell, privat och via bolag, 175 765 aktier, motsvarande 0,04 procent av kapitalet och 0,04 procent av rösterna i Bolaget.

Anledningen till avyttringen är att aktierna finansierades genom en revers, vilken nu har löpt ut. Avyttringen finansierar återbetalning av reversen och försäljningspriset är detsamma som vid anskaffningstidpunkten.

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 November 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Crown Energys nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/