Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Crown Energy

Crown Energy

Crown Energy håller möten med investerare avseende räntebärande instrument

08:45 / 14 May 2019 Crown Energy Press release

Crown Energy AB (publ) ("Crown Energy", "Bolaget") har anlitat ABG Sundal Collier ASA för att gemensamt hålla investerarmöten avseende räntebärande instrument. Beroende på marknadens förutsättningar och övriga villkor kan Bolaget komma att genomföra en transaktion.

Bolaget har anlitat ABG Sundal Collier ASA för att undersöka intresset från marknaden att investera i räntebärande instrument, för att finansiera nya projekt inom Bolagets affärsområde Asset Development and Managemenet.

Den 30 april, offentliggjorde Crown Energy försäljningen av sin fastighetstillgång C-View Smart Business Park i Luanda, Angola. till följd av transaktionen räknar bolaget med ett stadigt kassaflöde över de kommande tre åren. Crown Energy bedömer att räntebärande instrument är ett bra sätt att brygga behovet för finansiering för nya projekt och på så sätt snabba upp nya affärsmöjligheter.

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Crown Energys nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/