Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Crown Energy

Crown Energy

Crown Energy publicerar bolagspresentation med utökad finansiell information kring försäljningen av fastigheten C-View

14:10 / 24 May 2019 Crown Energy Press release

Crown Energy AB (publ) ("Crown Energy", "Bolaget") har publicerat en bolagspresentation på sin hemsida, innehållande utökad information i illustrativt syfte kring ekonomiskt utfall efter skatt om försäljningen av fastigheten C-View. Även om informationen är illustrativ och preliminär har Crown Energy bedömt att informationen kan vara av väsentligt intresse för marknaden.

I samband med försäljningen av fastigheten C-View, vilken offentliggjordes den 30 april 2019, har Bolaget valt att uppdatera sin företagspresentation, vilken nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida. Presentationen innehåller utökad information, i illustrativt syfte, kring ekonomiskt utfall efter skatt av försäljningen av C-View.

Denna illustrativa beräkning är preliminär och kan komma att ändras samt tar inte hänsyn till Bolagets övriga affärsverksamhet, redovisningsprinciper (IFRS), valutakurseffekter, inflation samt myndighetsbeslut som är inte kända för Bolaget vid detta tillfälle.

Detaljerad information om hur transaktionen kommer att påverka de finansiella rapporterna framöver, kommer att presenteras löpande i Bolagets delårsrapporter under 2019.

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Crown Energys nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/