Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

CTT Systems

Systems for climate control in airplanes

CTT Systems

CTT utvecklar och marknadsför fuktkontrollsystem för kommersiella flygplan. Bolagets kunder är flygbolag samt flygplanstillverkare och deras underleverantörer. Bolagets huvudprodukter är Zonal Drying™, som är ett system för avfuktning av flygplansutrymmet, Cair System™, ett system som höjer luftfuktigheten i flygplanskabinen och Crew Humidifiers, som höjer luftfuktigheten i besättningens viloutrymmen och cockpit."Humidity in balance"

Bolaget fokuserar på att åtgärda två fuktproblem som finns i dagens moderna flygplan - att eliminera den kondens som uppstår mellan ytterskal och kabin samt att höja luftfuktigheten inuti kabinen och därmed erbjuda en mer attraktiv miljö för passagerare och kabinpersonal. Detta sker dels genom att avfukta utrymmet mellan flygplanets ytterskal och kabin och dels genom att befukta luften som tillförs de olika kabinutrymmena.

Luften i ett långdistansflygplan utan något befuktningssystem håller en relativ luftfuktighet på omkring 5-10 % och det torra klimatet leder bland annat till irriterade slemhinnor i näsa och hals, problem med kontaktlinser och ökad risk för sjukdomsspridning. Genom användandet av bolagets befuktare höjs luftfuktigheten till behagliga nivåer kring 20-25 %.

Komplett produktportfölj

Produktportföljen består av de fyra systemen Zonal Drying™ System, Cair™ Humidification, Cair™ VIP samt Crew Humidifiers. Tillsammans skapar dessa produkter ett komplett erbjudande som täcker flygplanens behov av fuktkontroll. Zonal Drying™-systemet löser problemet med kondensbildning mellan flygplanets ytterskal och själva kabinen och detta leder till en rad fördelar, däribland minskad vikt och lägre underhållskostnader för flygplanet. Den minskade vikten innebär i sin tur en reducerad bränsleförbrukning vilket är positivt för miljön.

Cair™-systemet ökar passagerarnas välbefinnande genom att höja luftfuktigheten i kabinen. Den torra luften i flygplanskabinen leder ofta till obehag för passagerarna och ett steg i att höja komforten i både första- och business-klass är därför att höja luftfuktigheten. Crew Humidifiers befuktar luften och höjer därmed komforten i cockpit och i personalens viloutrymmen.

Försäljning inom flera områden

Bolagets försäljning sker inom områdena retrofit, OEM, VIP och eftermarknad. Vid retrofit-försäljning installeras systemen i den befintliga flygplansflottan hos ett flygbolag och det är framgångarna på retrofitmarknaden som möjliggjort för bolaget att ta steget in på OEM-marknaden. Det är på OEM-marknaden som de långsiktiga volymmålen ska uppnås och CTT har tecknat flera avtal med de stora tillverkarna Airbus och Boeing.

På Airbus A380 levererar CTT befuktning som option för besättningens viloutrymmen samt för första klass. Till Boeings B787 Dreamliner levereras Zonal Drying™ som standard samt befuktare för cockpit och besättningens viloutrymmen som option. Det senaste OEM-avtalet som bolaget tecknat gäller Airbus A350 och här finns bolagets samtliga system som option.

CTT utvecklar även sina Cair™-system för VIP-flygplan. De utgör en intressant marknad då kraven på komfort generellt sett är mycket höga för dessa flygplan. Cair™-systemet är mycket framgångsrikt på denna marknad.

Eftermarknadsförsäljningen ökar i takt med att antalet levererade system ökar och här är det framför allt reservdelar, utbytesfilter och befuktarpaddar som står för de återkommande intäkterna. Då de nya flygplanen från Boeing och Airbus både kommer att tillverkas under lång tid och ha en genomsnittlig livslängd på minst 20 år kommer eftermarknadsförsäljningen att bli en betydande inkomstkälla för bolaget de kommande 40 - 50 åren.