Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport första kvartalet 2021

08:30 / 30 April 2021 CTT Systems Press release

FÖRSTA KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 59 % till 31,4 MSEK (77,2) - i jämförbara valutor, en minskning med 54 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 0,6 MSEK (26,7)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 2 % (35)
 • Periodens resultat uppgick till -3,2 MSEK (18,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (1,45)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -6,9 MSEK (4,8)

 
PROGNOS ANDRA KVARTALET 2021

 • Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2021 bedöms bli mellan 35 och 40 MSEK (50,4).


PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CEST). Delårsrapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE +46 8 566 427 06
  UK +44 333 300 92 73
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q1-2021. Länken finns även på www.ctt.se

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/