System för fuktkontroll i flygplan

CTT SYSTEMS

CTT utvecklar och marknadsför fuktkontrollsystem för kommersiella flygplan. Bolagets kunder är flygbolag samt flygplanstillverkare och deras underleverantörer. Bolagets huvudprodukter är Zonal Drying™, som är ett system för avfuktning av flygplansutrymmet, Cair System™, ett system som höjer luftfuktigheten i flygplanskabinen och Crew Humidifiers, som höjer luftfuktigheten i besättningens viloutrymmen och cockpit.Nyckeltal

CTT SYSTEMS

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
273,2 270,0 286,7
Omsättningstillväxt
8,6% -1,2% 6,2%
Rörelseresultat MSEK
57,9 60,0 67,7
Rörelsemarginal
21,2% 22,2% 23,6%
Vinst per aktie KR
3,69 3,69 4,19
Utdelning per aktie KR
2,75 3,30 3,60
Eget kapital MSEK
163,1 174,8 185,8
Soliditet
62,3% 62,7% 65,0%
Nettoskuld MSEK
-34,8 -28,2 -39,3
Antal miljoner aktier
12,5 12,5 12,5

Värdering

CTT SYSTEMS

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 37,6 52,3 68,4 37,1
P/BV (x) 9,3 14,8 13,9 13,0
EV/S (x) 5,3 8,7 8,9 8,3
EV/EBITDA (x) 22,1 37,0 35,3 30,3
EV/EBIT (x) 27,6 42,0 40,0 35,2
Direktavkastning (%) 2,0 1,4 1,7 1,9