Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Dedicare

Leading staffing company in healthcare

Dedicare

Dedicare är en av de ledande aktörerna i Norden inom nischen vårdbemanning. Bolaget etablerades 1996 och har idag kontor i både Sverige och Norge. Dedicare hyr ut läkare, sjuksköterskor och socionomer. Bolaget har som policy att inom en timme ge besked angående bemanning. Området Norden upplever en brist på vårdpersonal, något som förväntas bestå till 2025 för såväl offentliga som privata aktörer. En personalbrist som i kombination med en allt mer åldrande befolkning i de nordiska regionerna driver marknaden inom vårdbemanning.Vårdbemanning

Vårdgivare kan av olika skäl välja att hyra personal ifrån Dedicare. Ofta handlar det om att täcka luckor i bemanningen eller tillsätta särskild kompetens. Bolaget skriver i sin årsredovisning 2016 om några anledningar till varför man väljer att anlita vårdbemanning:

- För att undvika kostsamma rekryteringsprocesser men samtidigt klara av att hantera snabba växlingar i behovet av primärvård eller specialistvård.
- För att hantera och täcka upp sjukskrivningar, semestrar eller tillfälliga toppar.
- För att överbrygga eventuella gap mellan anställningar.
- Vid eventuella svårigheter att rekrytera personal till mindre orter.

En mer flexibel arbetsplats med större möjligheter och friare tider, är ofta anledningar som nämns till varför en sjuksköterska väljer att arbeta hos Dedicare istället för en direktanställning hos vårdgivare. Under Dedicare finns flera varumärken för att tydliggöra sitt erbjudande för både potentiella konsulter och kunder. Dedicare Nurse och Doctor riktar sig mot mer allmänna vårdtjänster men innehåller även läkare och sjuksköterskor med specialiserad kompetens. Dedicares anställda kan arbeta enbart temporärt hos kund men också ta uppdrag vid sidan av en fast tjänst. Förutom bemanning bedriver Dedicare även en liten andel rekrytering (och inhyrning) av chefspositioner till olika sjuksköterskeroller inom varumärket Dedicare Nurse Executive Search.

Socionom

Förutom sjuksköterska (Nurse) och läkare (Doctor) hyr Dedicare även ut socionomer, beteendevetare, psykologer och övrig personal inom socialt arbete under affärsområdet Socionom.

Effektiv matchning

Råvaran för ett bemanningsbolag är personalen. Nycklarna är att effektivt kunna hitta och rekrytera personal, säkerställa kompetens och sedan matcha dessa mot kundernas behov. Det gäller därför att tillhandahålla effektiva interna system för både personaldatabas, -hantering och -rapportering. Dedicares konsultchefer utgör det mänskliga ledet i tillsättning av personal hos kunden. För att hålla en god kontinuitet och kundnöjdhet så filtrerar Dedicares system i första hand läkare, sjuksköterskor, socionomer eller pedagoger som redan tidigare varit på uppdrag hos den sökande kunden. Effektiva interna system är kritiska för att bibehålla nöjdhet hos både personal och kund men även för att reducera interna kostnader och därmed kunna vara mer konkurrenskraftiga i kundupphandlingar.

Kritiska upphandlingar

Dedicares uppdrag kommer i huvudsak från offentliga enheter. I Sverige 2017 utgjorde offentliga kunder 82% av omsättningen och var ännu högre i Norge där den under 2017 uppgick till 95% av geografins omsättning. Den största kunden är Stockholms läns landsting som under 2017 i Sverige utgjorde 15% av intäkterna medan Dedicares största kund i Norge är Helse Sør Øst som 2017 svarade för 30% av omsättningen i Norge. Verksamheterna i både Sverige och Norge är reglerade, vilket betyder att riksdagen, andra folkvalda församlingar eller myndigheter kan komma att påverka dessa på ett fundamentalt sätt. Försäljningsprocessen gentemot offentliga vårdgivare sker genom upphandling där framförallt priset utgör en viktig komponent, men där även kompetens och flexibilitet spelar roll. Att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris är bland annat en funktion av inarbetade effektiva processer samt system. Normalt sker dessa upphandlingar genom ramavtal som löper på två år, med möjlighet till två års förlängning. I dessa ramavtal ingår till slut flera prioriterade leverantörer med viss rangordning.