Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Samtliga personer utsedda i ledningsgruppen

12:00 / 12 January 2006 Diös Press release

Börsaktuella Diös Fastigheter AB med huvudkontor i Östersund, har nu kompletterat ledningsgruppen. Den består av Christer Sundin, VD, Rolf Larsson, ekonomidirektör, Bo Bengtsson, chef för projekt och förvärv samt Margareta Bygdeståhl, informationschef.

Diös har tidigare offentliggjort avsikten att notera bolaget på Stockholmsbörsen O-lista under första halvåret 2006 och att i samband med börsnoteringen genomföra en nyemission om 250 Mkr. Diös fem största aktieägare är idag Humlegården, Lantbrukarnas Ekonomi, Brinova, Catella och Klövern, tillsammans äger dessa 90,5% av bolaget.

Bolaget bildades under våren 2005 och är inriktat på fastigheter i norra Sverige. Värdemässigt är fastighetsbeståndet koncentrerat till Borlänge, Falun och Gävle. Till Diös större hyresgäster hör vägverket i Borlänge och Länsstyrelsen och Lantmäteriverket i Falun.

Christer Sundin har tidigare varit verksam som VD vid Hallström & Nisses Fastighets AB. Rolf Larsson kommer närmast från en befattning som t.f. VD i Inlandsbanan AB. Bo Bengtsson har tidigare varit marknadsområdeschef i Klövern AB och Margaretha Bygdeståhl kommer närmast från Svenska Spel och har tidigare bl a arbetat inom SPP-fastigheter.

Ytterligare information: Christer Sundin, VD: tel 0770–33 22 00, mobil 070–688 72 83, e-mailDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=567488

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=567489

Show as PDF