Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös delårsrapport januari – september 2006

11:33 / 27 October 2006 Diös Press release

- Periodens hyresintäkter uppgick till 167 Mkr - Resultatet efter skatt uppgick till 183 Mkr - Resultatet per aktie uppgick till 7,15 kr - Soliditeten var 48 procent - Eget kapital uppgick till 34,87 kr - Fastighetsförvärv genomfördes för 390 Mkr

Bra tredjekvartal för Diös

Det tredje kvartalet blev ett starkt kvartal för Diös. Rörelseresultatet per den 30 september 2006 har påverkats av ett bra förvaltningsresultat på det befintliga fastighetsbeståndet samt en positiv effekt av de fastighetsförvärv om 390 Mkr, som genomfördes i juli 2006.

Efterfrågan på lokaler är fortsatt god vilket har genererat ett antal nytecknade avtal. Effekten av dessa kommer att synas under början av 2007. Den försvagade uthyrningsgraden som framgår av rapporten är föranlett av omflyttningar i beståndet.

Driftsöverskottet uppgår till 99 Mkr, trots att kvarstående effekter finns från det dyra första halvåret. Bolaget fortsätter att utveckla fastighetsbeståndet med underhåll som uppgår till 59 kr/kvm. Detta tillsammans med pågående förädlingar har fått genomslagskraft i den värdering som gjordes den 30 september. Det har medfört en värdeförändring för tredje kvartalet med +52 Mkr. För hela perioden uppgår värdeförändringen till +118 Mkr.

Resultatförstärkningen innebär att vi utnyttjar ytterligare 11 mkr av vår uppskjutna skattefordran.

- De förväntningar vi hade på fastighetsförvärven som gjordes i juli 2006 har väl uppfyllts, säger Diös VD Christer Sundin, i en kommentar. Ett bra resultat på 183 mkr efter skatt för perioden, med ett resultat per aktie på 7,15 kr, ett eget kapital på 34,87 kr/aktie och en soliditet på 48 procent innebär att vi ser framtiden an med stor tillförsikt, avslutar Christer Sundin.

För ytterligare information:  Christer Sundin, VD, telefon 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, telefon 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, telefon 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Besök gärna vår hemsida: www.dios.se

Fakta om Diös Diös Fastigheter AB bildades under april 2005. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet på en marknad norr om Dalälven. Bolaget äger per den 30 september 2006, 52 fastigheter belägna på 11 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 315 155 kvm, varav 47 procent utgörs av kontor, 16 procent av butiker, 10 procent av bostäder, 8 procent av industri och lager och 19 procent av övriga uthyrbara ytor. Fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 2 193 Mkr Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Gävle, Mora, Sundsvall och Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Bolaget noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 22 maj 2006.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=566293

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=566295

Show as PDF