Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Bokslutskommuniké 2005: Diös resultat efter skatt 219 Mkr

13:36 / 21 February 2006 Diös Press release

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till 219 Mkr. Resultatet per aktie uppgick till 50,30 kr Soliditeten var 32%. Uthyrningsgraden uppgick till 93%. Under året förvärvades 52 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 266 785 kvm, till ett värde av 1 672 Mkr. En notering på Stockholmsbörsens O-lista planeras under första halvåret 2006.

Diös Fastigheters första verksamhetsår avslutas med ett starkt resultat efter skatt på 219 Mkr. I resultatet ingår värdeökning avseende fastigheter med 96 Mkr och uppskjuten skatt med 82 Mkr. Rapportperioden avser helåret 2005 för koncernen. Fastighetsverksamhet har bedrivits under 7 månader från och med juni 2005.

Målet är att under första halvåret 2006 notera bolaget på börsens O-lista och i anslutning till detta genomföra en nyemission om cirka 250 Mkr som ska användas för ytterligare fastighetsförvärv.

– Det positiva resultatet ger oss en bra grund för fortsatt expansion på våra prioriterade markna-der, konstaterar bolagets VD Christer Sundin. Diös övergripande mål är att bli en ledande fastighetsaktör inom vårt geografiska verksamhetsområde. Det ska vi bli dels genom en marknadsorienterad fastighetsförvaltning, dels genom en växande fastighetsportfölj där vi även kan tänka oss förvärv av hela fastighetsbolag i de regioner vi prioriterar avslutar Christer Sundin.


Ytterligare information: Christer Sundin, VD, telefon 0770–33 22 00, 070–688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, telefon 0770–33 22 00, 070–666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, tel 0770–33 22 00, 070–345 01 25

Fakta om Diös Diös Fastigheter AB är ett nybildat fastighetsbolag med inriktning på fastigheter i norra Sverige. Diös skall förvärva, utveckla, förvalta och försälja fastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Bolaget äger 52 fastigheter med en total yta på drygt 266 000 kvadratmeter. Diös har förvaltningskontor i Borlänge, Falun, Gävle, Mora och Sundsvall. Huvudkontoret ligger i Östersund. Bola-get har för avsikt att söka notering på Stockholmsbörsens O-lista under första halvåret 2006.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=456913

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=456915

Show as PDF