Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diösaktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista

09:00 / 22 May 2006 Diös Press release

Diös Fastigheter AB noteras på Stockholmsbörsens O-lista från och med idag, den 22 maj. Intresset för teckning av aktier i Diös Fastigheter AB har varit stort både från allmänheten och från institutionella investerare. Den nyemission som avslutades den 12 maj blev väl över-tecknat. Emissionskursen fastställdes till 31 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget totalt tillförs 258 Mkr i nytt kapital. Diös börsvärde, baserat på emissionskursen, uppgår till 877 Mkr.

- Nu har vi nått ett av våra delmål, att bli ett börsnoterat företag, och därmed fått den kvali-tetsstämpel som detta innebär. Vi har varit med om en otrolig resa som bjudit på många här-liga och krävande utmaningar när vi har utvecklat Diös från ett nybildat fastighetsbolag för drygt ett år sedan till ett idag börsnoterat företag. Samtidigt som vi har påbörjat uppbyggna-den av en stark fastighetsportfölj har vi skapat en organisation som möter de krav som ställs på ett börsbolag. Det känns skönt att vi nu kan fokusera på våra affärsmöjligheter säger Diös VD Christer Sundin.

Efter nyemissionen äger de tio största aktieägarna cirka 77 procent av kapitalet. Dessa är Humlegården (19%), LRF (16%), Brinova (13%), Catella (8%), Klövern (7%), Persson Invest (5%), Fabege (3%), Kommunals pensionsstiftelser (2%), Frösundaviksparken (2%) och LRF Försäkring (1%). Totalt tecknades cirka 56 procent av nyemissionen av allmänheten vilket motsvarar cirka 17 procent av det totala antalet aktier. Bolaget har efter emissionen cirka 2 100 aktieägare.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25 Besök gärna vår hemsida: www.dios.se

Fakta om Diös Diös Fastigheter AB är ett nybildat fastighetsbolag med inriktning på fastigheter norr om Dalälven. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet på marknaden norr om Dalälven. Bola-get äger 49 fastigheter med en total yta på cirka 264 000 kvadratmeter. Diös har förvaltningskontor i Borlänge, Falun, Gävle, Mora och Sundsvall. Huvudkontoret ligger i Östersund.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=504377

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=504382

Show as PDF