Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förvärvar stort fastighetsbestånd i Östersund och ökar fastighetsvärdet till över två miljarder

08:01 / 28 June 2006 Diös Press release

Diös Fastigheter, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har ingått avtal med AB Persson Invest om förvärv av en fastighet i Gävle och fem fastigheter i Östersund där Diös har sitt huvudkontor. Tillträde är beräknat att ske under första halvan av juli månad 2006 efter att Finansinspektionen godkänt utestående prospekt. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 375 Mkr med en direktavkastning på 7,2 procent. Förvärvet blir Diös första stora satsning efter börsintroduktionen den 22 maj.

Östersund blir i och med förvärvet Diös femte marknadsområde vilket är helt i linje med bolagets prioritering på tillväxtorter. Förvärvet innebär att värdet på Diös fastighetsportfölj ökar till cirka 2 060 Mkr

De förvärvade fastigheternas totala ytan uppgår till cirka 51 000 kvm varav fastigheten på Frösö Strand står för cirka 38 000 kvm. Fastigheten i Gävle omfattar cirka 2 400 kvm. Av den förvärvade ytan utgörs 49 procent av kontor, 36 procent av övriga lokaler, 10 procent av butiker, 3 procent av bostäder samt 2 procent av lagerytor.

Förvärvet betalas med fem miljoner nyemitterade Diösaktier och resterande del utgörs av en kontant ersättning.

Genom detta förvärv blir AB Persson Invest enskilt största ägare i Diös Fastigheter AB med ett aktieinnehav motsvarande 19,5 procent av aktierna.

– En utmärkt affär som jag ser flera positiva delar i säger Christer Sundin VD för Diös Fastigheter AB. Fastigheterna är moderna och välskötta med en uthyrningsgrad på cirka 96 procent, vilket innebär att Diös nyckeltal förstärks ytterligare. Vi får genom förvärvet ett starkt fäste i Östersund, en ort i en spännande utvecklingsfas. Det känns också mycket stimulerande att vi får en stark och lokalt förankrad aktör som stor ägare i Diös Fastigheter, avslutar Christer Sundin.

– Vi är starkt tilltalade av Diös Affärsidé att bygga upp goda fastighetsbestånd i växande Norrlandsstäder, och genom att vara med i Diös får vi del i en utvecklingspotential som ger oss nya intressanta möjligheter på fastighetsmarknaden, säger Bob Persson VD för AB Persson Invest.

För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83 Bob Persson, AB Persson Invest, tel 070 699 94 91

Besök gärna vår hemsida: www.dios.se

Fakta om Diös Diös Fastigheter AB är ett nybildat fastighetsbolag med inriktning på fastigheter norr om Dalälven. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 46 fastigheter med en total yta på cirka 264 000 kvadratmeter. Diös har förvaltningskontor i Borlänge, Falun, Gävle, Mora och Sundsvall. Huvudkontoret ligger i Östersund. Fakta om Persson Invest AB Persson Invest har sitt säte i Östersund och är verksamt inom handel med last- och personbilar, med skogsbruk och sågverk samt med fastighetsförvaltning. Koncernen omsätter ca 3,3 miljarder kronor och har ca 900 medarbetare. www.perssoninvest.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=567430

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=567431

Show as PDF