Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Fi godkänner prospekt

10:00 / 6 July 2006 Diös Press release

Finansinspektionen har lämnat sitt godkännande (Fi Dnr 06-5875-413) av det prospekt som Diös Fastigheter upprättat med anledning av nyemission av 5 000 000 nya aktier som skall tas upp till handel på Stockholmsbörsens O-lista.

Emissionen riktar sig till AB Person Invest och utgör ett led i det fastighetsförvärv som tidigare meddelats av Diös Fastigheter i pressmeddelande av den 28 juni 2006. Prospektets godkännande har utgjort en förutsättning för att Diös ska kunna tillträda fastigheterna. Samtliga villkor för tillträde till fastigheterna är därmed uppfyllda. Tillträde till fastigheterna sker dag som ovan.

Genom emissionen av aktierna blir AB Person Invest enskilt störste ägare i Diös Fastigheter AB med ett aktieinnehav motsvarande 19,5 procent av aktierna.

Prospektet finns tillgängligt på Diös hemsida: www.dios.se. Tillträde till fastigheterna sker dag som ovan.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Fakta om Diös Diös Fastigheter AB är ett nybildat fastighetsbolag med inriktning på fastigheter norr om Dalälven. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 55 fastigheter med en total yta på cirka 318 000 kvadratmeter. Diös har förvaltningskontor i Borlänge, Falun, Gävle, Mora, Östersund och Sundsvall. Huvudkontoret ligger i Östersund.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=521905

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=521906

Show as PDF