Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös har tecknat avtal avseende Likviditetsgaranti

18:30 / 6 September 2006 Diös Press release

Diös Fastigheter har per den 1 september 2006 tecknat avtal avseende Likviditetsgaranti. Garantin omfattar upp till 10 börsposter, vilket motsvarar 2000 aktier, med en spread på högst 2 procent beräknat på aktuell säljkurs.

Syftet med Likviditetsgarantin är att främja likviditeten i Bolagets aktier och minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i handel med Bolagets aktier.

- Vår förhoppning är att avtalet skall ge våra aktieägare en trygghet i att aktien är omsättningsbar till en bedömbar aktiekurs, säger Diös VD Christer Sundin. Kan det dessutom öka intresset för vår aktie är det ytterligare en positiv effekt, avslutar Christer Sundin

För ytterligare information: Christer Sundin, VD, telefon 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, telefon 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, telefon 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Besök gärna vår hemsida: www.dios.se

Fakta om Diös Diös Fastigheter AB bildades under april 2005. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet på en marknad norr om Dalälven. Bolaget äger per den 22 augusti 2006, 55 fastigheter belägna på 11 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 315 155 kvm, varav 47 procent utgörs av kontor, 16 procent av butiker, 10 procent av bostäder, 8 procent av industri och lager och 19 procent av övriga uthyrbara ytor. Fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 2 132 Mkr Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Gävle, Mora, Sundsvall och Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Bolaget noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 22 maj 2006.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=567414

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=567415

Show as PDF