Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Förändringar i Diös Fastigheters ledningsgrupp

12:39 / 17 January 2008 Diös Press release

Bo Bengtsson fastighetschef för Diös Fastigheter (publ) kommer per den 31 mars 2008 på egen begäran sluta sin anställning i Diös Fastigheter. Rekrytering av hans efterträdare pågår.

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83,

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

_________________________________________________________________________ Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 128 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 583 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund/Åre. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=749442

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=749443

Show as PDF