Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Bokslutskommuniké 2007

08:45 / 15 February 2008 Diös Press release

Diös ökade driftsöverskottet till 198 Mkr

■ Årets intäkter uppgick till 372 Mkr (235). ■ Driftsöverskottet förbättrades med 52 procent till 198 Mkr (130). ■ Fastighetsförvärv genomfördes för 1 662 Mkr (378). ■ Resultatet efter skatt uppgick till 139 Mkr (233). ■ Eget kapital per aktie uppgick till 40,31 Kr ( 36,51). ■ Styrelsens förslag till utdelning är 1,40 Kr per aktie (1,10).

Diös Fastigheters driftsöverskott ökade till 198 Mkr (130), vilket motsvarar en resultatförbättring med 52 procent. Resultatutvecklingen är i huvudsak hänförlig till genomförda fastighetsförvärv som under perioden uppgick till 76 fastigheter. Antalet sålda fastigheter under perioden uppgick till 2 stycken. Uthyrningsgraden ökade med 2 procentenheter till 93 procent.

Under perioden har fastighetsförvärv genomförts för 1 662 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 130 Mkr och orealiserade värdeförändringar på bokslutsdagen till 36 Mkr. Värdet på fastighetsportföljen uppgick per den 31 december 2007 till 4 067 Mkr.

- Diös Fastigheter är ett tillväxtföretag vilket har präglat 2007. De genomförda förvärven har stärkt Diös position och lokala närvaro på ett flertal prioriterade tillväxtorter samt bidragit till vår resultatförbättring, säger Christer Sundin, VD Diös Fastigheter

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83, Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, 0770-33 22 00, 070-345 01 25, _____________________________________________________________

Fakta om Diös Fastigheter AB (publ) Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 127 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 582 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 4,0 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund/Åre. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=763876

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=763878

Show as PDF