Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös gör strategiskt förvärv av kontorsfastighet i Gävle

11:57 / 1 February 2008 Diös Press release

Diös Fastigheter (publ) köper fastigheten Alderholmen 19:2 i Gävle. Fastigheten som är en kontorsfastighet omfattar cirka 790 kvm, och är idag fullt uthyrd. Köpeskilling uppgår till 6,8 Mkr, vilket motsvarar en direktavkastning om 7 procent. Förvärvet sker i bolagsform och säljare är AB Klar-Invest. Tillträdesdag är dag som ovan. - Ett strategisk kompletteringsköp, kommenterar Christer Sundin VD Diös Fastigheter affären. Vi äger sedan tidigare fastigheten Alderholmen 19:3 och tror på en stark utveckling av området . Fastigheten är väl underhållen och ligger centralt belägen med närhet till kommunikationscentret, avslutar Christer.

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83,

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se. ________________________________________________________________________

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 128 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 583 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund/Åre. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=756406

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=756407

Show as PDF