Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Kraftigt ökat driftsöverskott i Diös

09:00 / 24 April 2008 Diös Press release

Delårsrapport januari- mars 2008

● Periodens intäkter uppgick till 121,0 Mkr (69,6) ● Driftsöverskottet ökade till 65,8 Mkr (37,2) ● Resultatet efter skatt uppgick till 33.0 Mkr (18,3) ● Eget kapital per aktie uppgick till 41,17 kr (37,10)

Diös Fastigheter AB (publ) ökade driftsöverskottet till 65,8 Mkr (37,2), vilket motsvarade en överskottsgrad om 57,9 procent (55,7) och innebär en förbättring av driftsöverskottet med 77 procent. Förbättringen är till stor del hänförlig till genomförda fastighetsförvärv. Under perioden har fem fastigheter försålts med en förädlingsvinst om 27,3 Mkr och en realiserad värdeförändring om 7,4 Mkr. Hyresintäkterna för rapportperioden uppgick till 113,6 Mkr (66,9) motsvarande en ekonomisk uthyrningsgrad om 91,4 procent (90,6). De totala fastighets- kostnaderna uppgick till 55,2 Mkr (32,4).

–Vi gör ett bra resultat för årets första tre månader trots ökade finansiella kostnader, säger Diös VD, Christer Sundin. De genomförda fastighetsförsäljningarna som gjordes i början av året samt färdigställda förädlingsprojekt har givit en positiv resultateffekt. Vi har en stark lokal närvaro på våra marknadsområden, vilket har bidragit till en hög uthyrningsgrad och en kostnadseffektiv förvaltning, avslutar Christer Sundin.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83, Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, 0770-33 22 00, 070-345 01 25, _________________________________________________________________________

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 123 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 564 225 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 3,999 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall, Luleå samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=798997

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=798999

Show as PDF