Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säljer tomtmark till Skanska

16:32 / 30 May 2008 Diös Press release

Diös Fastigheter Östersund HB säljer fastigheten Frösö 2:52 och del av fastigheten Frösö 3:7 till Skanska Mark och Exploatering Bygg AB för en köpeskilling om 4 Mkr respektive 3,3 Mkr. Båda fastigheterna säljs utan byggnader, så kallad råmark, som Skanska avser att exploatera i en framtid. Tillträde för fastigheten Frösö 2:52 sker dag som ovan och tillträde till fastigheten Frösö 3:7 sker per den 1 juli 2008 . Den realiserade värdeförändring för båda fastigheterna uppgår till ca 2,2 Mkr.

- Vårt fokus ligger på att fortsätta utvecklingen av befintliga byggnader inom Frösö Strand och därför säljer vi tillhörande tomtmark, säger Diös VD Christer Sundin.

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070-666 14 83, Margaretha Bygdeståhl, Marknads-/informationschef, 0770-33 22 00. 070-345 01 25,

________________________________________________________________________ Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 123 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 564 200 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,976 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall, Luleå samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=819872

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=819873

Show as PDF