Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säljer två fastigheter

08:30 / 8 July 2008 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) säljer fastigheten Vivstamon 1:17 i Timrå och fastigheten Ånge 30:6 i Ånge för en sammanlagd köpeskilling om 24,5 Mkr vilket motsvarar en realiserad vinst om 0,6 Mkr. Tillträde till fastigheterna sker den 14 juli 2008 respektive den 1 augusti 2008.

– Båda fastigheterna ligger perifert i marknadsområde Sundsvall och vår målsättning är att äga centralt belägna fastigheter, kommenterar Diös VD Christer Sundin försäljningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070-666 14 83, Margaretha Bygdeståhl, Marknads-/informationschef, 0770-33 22 00. 070-345 01 25,

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 122 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 564 200 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,976 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall, Luleå samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=837516

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=837517

Show as PDF