Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Delårsrapport januari-september 2009

09:00 / 15 October 2009 Diös Press release

• Intäkterna ökade till 359,5 Mkr (355,6)

• Driftöverskottet ökade till 213,6 Mkr (204,9)

• Förvaltningsresultatet ökade till 111,7 Mkr (86,4)

• Värdeförändringar i fastigheter minskade till -30,3 Mkr (-141,8)

• Eget kapital per aktie uppgick till 33,78 kr (36,83)

Stark ställning i Diös

– Vårt resultat ser fortsatt riktigt bra ut, intäkterna ökar och fastighetskostnaderna minskar vilket är en kvittens på målmedvetet arbete med att öka driftnettot i företaget, säger Diös VD, Christer Sundin. Vi har en stark ställning på flera av våra orter och efterfrågan på lokaler är fortsatt positiv. Sommarens turistflöde har genererat bra omsättning för många av våra hyresgäster och hösten ser ljus ut med den stora inflyttning vi har på våra universitets- och högskoleorter. – För att sammanfatta det hela, så har vi ingen anledning att tro något annat än att 2009 kommer att avslutas på ett mycket positivt vis avrundar Christer Sundin.

Östersund den 15 oktober 2009

Diös Fastigheter AB (publ)


         

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för¬värva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 115 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 550 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,8 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1483900

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1483902

Show as PDF