Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös valberedning inför årsstämman 2010

15:30 / 7 October 2009 Diös Press release

Vid Diös årsstämma den 21 april 2009 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 15 september 2009.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Gunnar Johansson (AB Persson Invest) Anders Silverbåge (Brinova Inter AB) Per-Arne Rudbert (Humlegården Holding III AB) Gunnar Almberg (Lantbrukarnas Ekonomi AB)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 64,6 procent av rösterna i Diös.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till eller brev till: Diös Fastigheter AB, Valberedningen, Box 188, 831 22 Östersund senast den 14 februari 2010.

Diös Fastigheter AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, christer.sundin@dios.se Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83, rolf.larsson@dios.se Margaretha Bygdeståhl, Informations-/Marknadschef, te.l 0770-33 22 00, 070-345 01 25, margaretha.bygdestahl@dios.se

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för¬värva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 115 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 550 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,8 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1032418

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1032419

Show as PDF