Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös ökade driftsöverskottet 2008

09:00 / 12 February 2009 Diös Press release

 Periodens intäkter uppgick till 469,9 Mkr (372,0)  Driftöverskottet ökade till 260,0 Mkr (197,8)  Förvaltningsresultatet uppgick till 94,4 Mkr (94,9)  Värdeförändringar av fastigheter uppgick till -223,5 Mkr (36,2)  Resultatet efter skatt uppgick till -138,2 Mkr (139,0)  Eget kapital per aktie uppgick till 31,81 kr (40,31)  Styrelsen föreslår en utdelning om 1,40 kr per aktie (1,40 )

Resultatet från den operativa verksamheten har under 2008 utvecklats positivt . En fortsatt god kostnadskontroll har inneburit att driftsöverskottet ökat. Värdenedgångarna på fastigheter och derivatinstrument har belastat resultatet och medfört att bolaget visar ett negativt resultat efter skatt.

- Tack vare ett förbättrat driftöverskott har vi kunnat möta de ökade finansiella kostnaderna, vilket inneburit att förvaltningsresultatet ligger på oförändrad nivå, säger Diös VD, Christer Sundin. Fokus för verksamheten är nu att vårda våra kundrelationer samt en fortsatt effektivisering av förvaltningsverksamheten, avslutar Christer Sundin

Besök vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information: 

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83

________________________________________________________________________ Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 120 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 558 900 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall, Luleå samt Östersund. Huvudkontoret ligger i ÖstersundDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=930884

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=930886

Show as PDF