Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös renodlar i fastighetsbeståndet

13:00 / 22 June 2009 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har i två olika transaktioner under juni månad sålt kommersiella fastigheter för ett försäljningsvärde om 10,5 Mkr. Fastigheternas försäljningsvärde överstiger redovisat värde med 2,5 Mkr, vilket kommer att redovisas under tredje kvartalet. De sålda fastigheterna är, Mossarotträsk 1:326, Skellefteå (köpare Jan Marklunds Industrifastigheter) och Svanen 17, Ludvika (köpare Kopparleden AB) har en total uthyrningsbar yta om ca 3 576 m² . Tillträdesdagen den 1 juli 2009 är gemensam för de båda affärerna . – Försäljningarna ligger helt i linje med Diös strategi att renodla fastighetsbeståndet till våra nuvarande huvudorter . Det känns glädjande att vi i dagens marknad lyckats avyttra fastigheter till ett värde som överstiger de externa marknadsvärderingarna per 2009-03-31 med ca 24 procent säger Diös VD Christer Sundin i en kommentar.


För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, christer.sundin@dios.se Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83, rolf.larsson@dios.se

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 117 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 550 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,8 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=989302

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=989303

Show as PDF