Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Förbättrat resultat för Diös

09:00 / 9 July 2009 Diös Press release

Delårsrapport januari-juni 2009

  • Periodens intäkter uppgick till 242,5 Mkr (241,8)
  • Driftöverskottet uppgick till 139,3 Mkr (136,5)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 76,4 Mkr (59,2)
  • Värdeförändringar av fastigheter uppgick till -22,4 Mkr (-106,5)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 33,07 (37,17)– Stabilt och bra, så kan man sammanfatta periodens resultat, säger Diös VD Christer Sundin i en kommentar. Vi ser att vårt arbete med att strukturera bolaget, se över våra finansieringslösningar samt vårda befintliga relationer gett utdelning fortsätter Sundin. Tack vare ett starkt kassaflöde och oförändrade avkastningskrav har värdeutvecklingen för våra fastigheter stabiliserats under det andra kvartalet. Detta tillsammans med en fortsatt god efterfrågan på lokaler gör att vi ser positivt på utvecklingen under resterande del av 2009 avslutar Christer Sundin.VD Christer Sundin vill även hälsa välkommen till den presentation av rapporten som görs under kapitalmarknadsdagarna i Båstad den 10 juli kl 09.45. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 5052 0270, +44 (0)20 8817 9301, eller via en webblänk som finns på www.dios.se, Event Information


För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, christer.sundin@dios.se Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83, rolf.larsson@dios.se

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för¬värva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 115 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 550 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,8 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=996679

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=996681

Show as PDF