Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Diös ökar antalet aktier

Diös Fastigheter AB (publ) har, i företrädesemissionen som genomfördes i november-december 2010 nyemitterat 3 296 573 aktier. Registrerat aktieantal s...

19:47 / 30 Dec Diös Press release

Diös förvärvar 48 700 kvm från Allokton

Diös Fastigheter AB (publ) förvärvar sammanlagt 11 fastigheter i Falun, Borlänge och Söderhamn. Fastigheterna ingår i den struktur från Allokton som i...

15:43 / 21 Dec Diös Press release

Diös ombildar i Östersund

Diös Fastigheter (publ) säljer fastigheten Byalaget 16 med adress Eriksbergsvägen 18 A- C till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening. Affäre...

12:46 / 21 Dec Diös Press release

Diös köper projektfastighet i Luleå

Diös Fastigheter AB (publ) köper del av fastigheten Bergnäset 2:382 i Luleå. I fastigheten har tidigare bedrivits skolverksamhet, numera är lokalerna ...

20:39 / 20 Dec Diös Press release

Diös gör tre fastighetsaffärer i Gävle

Diös Fastigheter AB (publ) säljer i bolagsform fastigheten Hemlingby 61:1, till ett underliggande fastighetsvärde om 6,3 Mkr, med en direktavkastning ...

16:08 / 10 Dec Diös Press release

Diös företrädesemission fulltecknad

Resultatet för Diös företrädesemission visar att 3 285 466 aktier, motsvarande 99,65 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsr...

15:39 / 6 Dec Diös Press release

Diös offentliggör prospekt

Styrelsen för Diös Fastigheter AB (publ) har upprättat prospekt med anledning av att styrelsen har beslutat att Diös skall genomföra en nyemission med...

16:10 / 4 Nov Diös Press release

Nyemission i Diös

Styrelsen i Diös Fastigheter AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med nyemissionen är att del...

09:00 / 1 Nov Diös Press release

Delårsrapport januari - september 2010

.
Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1218285Följande filer fi...

08:00 / 22 Oct Diös Press release

Hög affärsaktivitet i Diös

• Periodens intäkter uppgick till 361,7 Mkr (359,5)
• Driftöverskottet uppgick till 212,7 Mkr (213,6)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 97,4 Mkr (...

08:00 / 22 Oct Diös Press release

Diös genomför förvärv med Östersunds kommun

Diös Fastigheter AB (publ.) kan idag bekräfta att avtalet nu är tecknat med Östersunds kommun om att i två affärer förvärva 6 fastigheter belägna i To...

14:31 / 20 Sep Diös Press release

Högtryck på uthyrningar i Gävle

Diös Fastigheter (publ) har tecknat avtal med Aktiebolaget Skoogs Mekaniska Verkstad om en uthyrning av 1 500 kvm industri i fastigheten Sörby Urfjäll...

08:00 / 9 Jul Diös Press release

Diös hyr ut 2 300 kvm i Härnösand

Diös Fastigheter (publ) har tecknat avtal med Länsförsäkringar Västernorrland, om en uthyrning av 2 300 kvm för deras huvudkontor i Härnösand. Avtalet...

11:38 / 8 Jul Diös Press release

Diös avyttrar fastighet i Falun

Diös Fastigheter AB (publ) har sålt fastigheten Cuprum 2 med adress Åsgatan 14, 16 i Falun. Fastigheten som innehåller övervägande delen bostäder har ...

07:00 / 27 Apr Diös Press release

Diös ökar uthyrningsgraden

DELÅRSRAPPORT JAN – MARS 2010Periodens intäkter uppgick till 120,8 Mkr (120,6) Driftöverskottet uppgick till 63,5 Mkr (65,5) Förvaltningsresult...

07:45 / 19 Apr Diös Press release

Diös förvaltningsresultat ökade med 38 procent

Årets intäkter uppgick till 477,4 Mkr (469,9) Driftöverskottet ökade till 273 Mkr (260) Förvaltningsresultatet uppgick till 130,7 Mkr (94,4) ...

08:00 / 18 Feb Diös Press release