Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Hög affärsaktivitet i Diös

08:00 / 22 October 2010 Diös Press release

• Periodens intäkter uppgick till 361,7 Mkr (359,5) • Driftöverskottet uppgick till 212,7 Mkr (213,6) • Förvaltningsresultatet uppgick till 97,4 Mkr (111,7) • Värdeförändringar i fastigheter ökade till 56,2 Mkr (-30,3) • Resultat per aktie uppgick till 2,73 kr (2,97) • Eget kapital per aktie uppgick till 35,66 kr (33,78)

Periodens förvaltningsresultat, det vill säga resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 97,4 Mkr (111,7). Resultatförändringen är i huvudsak hänförlig till ökade räntekostnader. Driftöverskottet uppgick till 212,7 Mkr (213,6) vilket motsvarar en överskottsgrad om 60,2 procent (61,0).

– Sammantaget gör vi ett bra resultat med ökat driftöverskott som följd, sammanfattar Diös VD Christer Sundin periodens resultat. Arbetet har i stor utsträckning präglats av de fastighetsförvärv Diös har gjort under perioden, vilka kommer att få en positiv effekt på resultatet redan nästa kvartal, avslutar Christer Sundin 

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se (www.dios.se)


Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83  

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 120  fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 583 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 4,4 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1218298

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1218300

Show as PDF