Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös köper projektfastighet i Luleå

20:39 / 20 December 2010 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) köper del av fastigheten Bergnäset 2:382 i Luleå. I fastigheten har tidigare bedrivits skolverksamhet, numera är lokalerna i huvudsak tomställda. Den uthyrbara arean uppgår till 13 223 kvm. Säljare är Luleå Kommun och köpeskillingen uppgår till 14 Mkr. Tillträde sker per den 20 december 2010.

– Skolan har ett strategiskt läge intill väg mellan Kallax flygplats och Luleå centrum, säger Diös VD Christer Sundin. Här erbjuds goda förutsättningar att förädla ytorna till moderna verksamheter. Vi ser stora möjligheter att skapa värden i denna fastighet.


  För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25   För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25      

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 130  fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 620 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 4,6 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1259754

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1259755

Show as PDF