Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös ökar antalet aktier

19:47 / 30 December 2010 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har, i företrädesemissionen som genomfördes i november-december 2010 nyemitterat 3 296 573 aktier. Registrerat aktieantal samt aktiekapital uppgår därmed till 37 364 567 aktier respektive 74 728 534 kronor.   Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 30 december 2010.


  För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25    

Fakta Diös Fastigheter AB olaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 142 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 682 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,1 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1263424