Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förvaltningsresultat ökade med 38 procent

08:00 / 18 February 2010 Diös Press release

Årets intäkter uppgick till 477,4 Mkr (469,9) Driftöverskottet ökade till 273 Mkr (260) Förvaltningsresultatet uppgick till 130,7 Mkr (94,4) Eget kapital per aktie uppgick till 33,98 kr (31,81) Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr per aktie (1,40 )

Diös Fastigheter (publ) gör ett starkt förvaltningsresultat för 2009. Ökning uppgick till 38 procent jämfört mot föregående år. Även driftöverskottet ökade med 13 Mkr. Förbättringen är hänförlig till goda hyresnivåer, bra kostnadskontroll, och stabila marknadsräntor. Positivt är också att avkastningskraven och fastigheternas marknadsvärde har stabiliserats.

– Året avslutades med något av ett trendbrott, säger Diös VD, Christer Sundin. En ökad efterfrågan på lokaler stärkte vår uthyrningsgrad under fjärde kvartalet vilket också ger positiva effekter för år 2010. Och efterfrågan fortsätter även nu inpå det nya året, det är märkbart att konjunkturläget vänt uppåt och att framtidsutsikterna känns mer positiva avslutar Christer Sundin.

Besök vår hemsida, www.dios.se.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för¬värva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 114 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 550 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1087787

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1087789

Show as PDF