Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös avyttrar fastighet i Falun

07:00 / 27 April 2010 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har sålt fastigheten Cuprum 2 med adress Åsgatan 14, 16 i Falun. Fastigheten som innehåller övervägande delen bostäder har en area om 2 377 kvm. Köpare är Kopparleden i Borlänge och försäljningspriset uppgår till 16,0 Mkr. Tillträde sker per den 3 maj 2010.

– Vi har valt att sälja fastigheten Cuprum av två skäl, säger Diös VD Christer Sundin. Dels för att den i nuvarande skick inte uppfyller våra förväntade värden och dels för att den passar in på den förvärvsstrategi köparen har.

Besök vår hemsida, www.dios.se.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för¬värva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 112 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 541 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1121946

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1121947

Show as PDF