Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös avtal med Trafikverket i Borlänge är nu klart

09:26 / 1 June 2010 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har tecknat nytt avtal med Trafikverket om uthyrning av totalt 32 431kvm i fastigheten Intagan1, Borlänge. Avtalet löper på 6 år med början per dagens datum  1 juni 2010 och årshyran uppgår till 33,5 Mkr. I det nya avtalet står hyresvärden för en del av de hyresgästanpassningar som kommer att göras och hyresgästen kommer att ta merparten av driftkostnaderna.  

I den totala arean ingår 2 500 kvm i Pylonen som Diös i samband med avtalets tecknande förvärvar av Trafikverket för en köpeskilling om 12,5 Mkr. Pylonen är en tillbyggnad på ofri grund som gjordes i början på 1990-talet av dåvarande Vägverket i syfte att skapa en permanent yta för utställningar. Tillbyggnaden som är uppförd på fastigheten Intagan 1 hyrs nu på samma villkor av Trafikverket.   

– Vi är självklart mycket nöjda med att få behålla den enskilt största hyresgästen kvar i vår fastighet, säger Diös VD Christer Sundin. För oss som hyresvärd är det här avtalet extra prestigefyllt eftersom vi har en lång relation tillsammans, avslutar Christer Sundin.

Besök vår hemsida, www.dios.se (www.dios.se).


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 112  fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 540 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1142983