Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Högtryck på uthyrningar i Gävle

08:00 / 9 July 2010 Diös Press release

Diös Fastigheter (publ) har tecknat avtal med Aktiebolaget Skoogs Mekaniska Verkstad om en uthyrning av 1 500 kvm industri i fastigheten Sörby Urfjäll 27:2, Gävle. Avtalet löper på 8 år och har ett årligt hyresvärde om 0,9 Mkr. 

Fastigheten är en utpräglad logistikfastighet där Skoogs Mekaniska Verkstad blir ett bra komplement till övrig verksamhet. Inflyttning sker successivt under augusti.  

– Vi upplever lite av ett högtryck här i Gävle på uthyrningar och efterfrågan av lokaler, säger Anders Hedström, marknadsområdeschef Gävle. Bara nu under juli månad har vi förutom avtalet med Skoogs Mekaniska tecknat nio andra kontrakt, för kontor och butiker, med en sammanlagd yta om ca 2 100 kvm, till ett årligt hyresvärde om 1,8 Mkr

 Mer om Diös på www.dios.se


För ytterligare information: Anders Hedström, Marknadsområdeschef Gävle, tel. 0770 33 22 00, alt 070 640 02 68

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för­värva, förädla, förvalta och försälja fastighetermed god lönsamhet, och finnas på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 112 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 540 875 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 4,0 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1165501

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1165502

Show as PDF