Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förvärvar fastigheter i Falun och Borlänge

14:59 / 17 September 2010 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ.) köper fastigheterna Teatern 6, Västra Falun 13, Nya Bergskolan 4 i Falun och Rolf 5 i Borlänge. Säljare är Bengtsson Tidnings AB. Förvärven genomförs i bolagsform och betalas med egna aktier. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 34,6 Mkr. 

Samtliga fastigheter är centralt belägna och ligger i nära anslutning till Diös befintliga bestånd på respektive ort.  Den uthyrbara arean uppgår till ca 5 300 kvm.

 Tillträde sker per den 25 oktober 2010. 

– Det känns mycket bra att göra en affär med familjen Bengtsson, som genom förvärvet går in som delägare i Diös Fastigheter, säger Diös VD, Christer Sundin.   

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se (www.dios.se)


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83  

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 112  fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 540 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. 



Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1195399

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1195400

Show as PDF