Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös genomför förvärv med Östersunds kommun

14:31 / 20 September 2010 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ.) kan idag bekräfta att avtalet nu är tecknat med Östersunds kommun om att i två affärer förvärva 6 fastigheter belägna i Torvalla och Brunflo. Beståndet omfattar totalt c:a 37 000 kvm bostäder.  Förvärvet genomförs bolagsform och sker till ett underliggande fastighetsvärde om 208 Mkr.

Tillträde till fastigheterna sker den 1 december 2010.  

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se (www.dios.se)


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 112  fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 540 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1196192

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1196193

Show as PDF