Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös har idag tecknat ett LOI med Östersunds kommun om förvärv av 37 000 kvm bostäder

16:06 / 7 September 2010 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ.) har idag tecknat en avsiktsförklaring, Letter of Intent, med Östersunds kommun om att i två affärer förvärva 6 fastigheter i dotterbolag till det kommunägda Östersunds Rådhus AB. Beståndet omfattar totalt c:a 37 000 kvm bostäder, och består av fastigheterna Parketten 6, Varmblodet 1, Ängsbetet 4, Slåtterängen 7, Nordsvensken 1 och Brunflo-Viken 5:2 belägna i Östersund och Brunflo.  Förvärvet planeras att ske bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 208 Mkr. Parterna har tid fram till den 17 september att forma fram ett avtal för affären.

 – Vi får genom den tilltänkta affären en bra möjlighet att växa inom bostadssegmentet på vår hemmamarknad Östersund. Byggnaderna som är uppförda mellan 1989 och 1992 är i ett mycket gott skick och samtliga lägenheter är idag uthyrda, säger Diös VD Christer Sundin.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se (www.dios.se)


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83

    Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för­värva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 112 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 540 875 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 4,0 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1188828