Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Reebok Jofa väljer att stanna kvar i Diös lokaler

08:00 / 17 September 2010 Diös Press release

Diös Fastigheter (publ) har tecknat ett nytt avtal med Reebok Jofa AB om uthyrning av 12 474 kvm lager. Det betyder att Jofa blir kvar med sin verksamhet i fastigheten Mobyarna 113:4, Malung. Avtalet löper på 5 år och har ett årligt hyresvärde om 5,5Mkr.

I lokalerna kommer Reebok Jofa AB lagerhålla ishockeyutrustning för Skandinavien samt delar av Europa

 – Det känns mycket tillfredställande att vi efter ca ett års förhandlingar nått en uppgörelse med Reebok Jofa, säger marknadsområdeschef i Mora, Mathz Ångman. Det betyder mycket för Malung att de blir kvar med sin verksamhet. Nu jobbar vi vidare med den förädlingsplan vi har för fastigheten där de sista kvadratmetrarna ska fyllas, avslutar Mathz Ångman

Mer om Diös på www.dios.se


För ytterligare information: Mathz Ångman, Marknadsområdeschef Mora, tel. 0770 33 22 00, alt 070 600 32 34  

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 112  fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 540 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1194971

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1194972

Show as PDF