Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Diös tillträder Norrviddens 254 fastigheter

Diös Fastigheter AB (publ) genomför, dag som denna, förvärvet av Norrvidden Fastigheter AB till en köpeskilling om 5,8 Mdr. Därmed tillträder Diös 254...

11:45 / 30 Dec Diös Press release

Slutligt resultat av Diös nyemission

Den slutgiltiga sammanräkningen i Diös nyemission visar att 22 854 136 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 61,2 procent av de erbjudna aktierna, teck...

16:00 / 1 Dec Diös Press release

Diös köper central fastighet i Östersund

Diös Fastigheter AB (publ) köper fastigheten Logen 6, i Östersund. Den uthyrbara arean uppgår till ca 6 000 kvm. Säljare är Länsförsäkringar Jämtland ...

13:00 / 1 Dec Diös Press release

Diös nyemission fulltecknad

Det preliminära resultatet för Diös nyemission visar att cirka 22,8 miljoner aktier motsvarande sammanlagt cirka 61 procent av de erbjudna aktierna, t...

16:34 / 29 Nov Diös Press release

Nytt datum för Diös Årsstämma 2012

Som tidigare meddelats har Diös Fastigheter AB (publ) valt att flytta datum för bolagets ordinarie årsstämma 2012. Nytt datum blir onsdag den 2 maj 20...

13:00 / 28 Nov Diös Press release

Diös har tecknat samarbetsavtal med Jämtkraft

Diös Fastigheter (publ) har tecknat avtal med Jämtkraft om elhandel för hela sitt befintliga fastighetsbestånd. Portföljen kommer på sikt att uppgå ti...

08:00 / 1 Nov Diös Press release

Diös får klartecken från Konkurrensverket

Den 22 september 2011 offentliggjorde Diös Fastigheter AB (publ) att de tecknat ett villkorat avtal om förvärv av Norrvidden AB. Då förvärvet innebär ...

08:00 / 17 Oct Diös Press release

Diös kommenterar skattefråga i Norrvidden

Diös Fastigheter AB (publ.) tecknade, per den 22 september 2011, avtal om förvärv av samtliga aktier i Norrvidden AB till ett underliggande fastighets...

07:15 / 6 Oct Diös Press release

Förändringar i Diös ledningsgrupp

Thomas Angström fastighetschef för Diös har per den 4 oktober 2011 slutat sin anställning på Diös Fastigheter AB för att övergå i egen konsultverksamh...

15:00 / 4 Oct Diös Press release

Diös Förvärvar Norrvidden

Diös Fastigheter AB (publ) har idag tecknat avtal med Skrindan AB om förvärv av Norrvidden AB . Förvärvet sker i bolagsform till ett underliggande fas...

12:00 / 22 Sep Diös Press release

Diös valberedning inför årsstämman 2012

Vid Diös Fastigheter AB (publ) årsstämma den 14 april 2011 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, sk...

08:00 / 16 Sep Diös Press release

Diös säkrar räntan i låneportföljen

Mot bakgrund av det nuvarande låga ränteläget för långa räntor har Diös valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen genom att ingå en rak...

14:00 / 15 Sep Diös Press release

Ny ombildning av Diös i Östersund

Diös Fastigheter (publ) säljer, till en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening, fastigheten Solögat 12, med adress Krondikesvägen 2 , Östersun...

12:30 / 31 Aug Diös Press release

Diös säljer anrik projektfastighet i Gävle

Diös Fastigheter AB (publ) säljer fastigheten Norr 44:1, Gävle, mera känd som Gamla Grand. Fastigheten är för närvarande föremål för projekteringsarbe...

07:30 / 18 Aug Diös Press release

En fortsatt positiv trend för Diös

· Periodens hyresintäkter ökade till 296,6 Mkr (232,8) · Förvaltningsresultatet ökade till 80,9 Mkr (55,9) · Värdeförändringar i fastigheter ökade t...

09:00 / 7 Jul Diös Press release

Bob Persson ny ordförande i Diös

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den14 april 2011 beslutade stämman:- utdelning för år 2010 med 1,75 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av...

15:15 / 14 Apr Diös Press release

Diös säljer 8 fastigheter i Piteå

Diös Fastigheter AB (publ) säljer per den 1 april 2011, åtta stycken fastigheter i Piteå. Fastigheterna som i huvudsak ligger i ett externt industriom...

15:00 / 1 Apr Diös Press release

Diös säljer mindre fastighet i Borlänge

Diös Fastigheter AB (publ) säljer per den 7 mars 2011 fastigheten Kyrkåkern 8, Borlänge. Fastigheten som ingick i det förvärv av Alloktons fastigheter...

16:00 / 7 Mar Diös Press release

Diös säljer mindre fastighet i Skellefteå

Diös Fastigheter AB (publ) säljer per den 2 mars 2011 fastigheten Anläggaren 1 i Skellefteå. Fastigheten som är en mindre industribyggnad omfattar 2 1...

16:30 / 2 Mar Diös Press release

Bokslutskommuniké 2010

.
Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1298414Följande filer fi...

08:11 / 18 Feb Diös Press release

Stark tillväxt för Diös

• Årets resultat efter skatt ökade till 233,9 Mkr (105,5), motsvarande 6,74 kr/aktie (3,06)
• Årets hyresintäkter uppgick till 486,0 Mkr (462,9)
• F...

08:00 / 18 Feb Diös Press release