Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös kommenterar skattefråga i Norrvidden

07:15 / 6 October 2011 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ.) tecknade, per den 22 september 2011, avtal om förvärv av samtliga aktier i Norrvidden AB till ett underliggande fastighetsvärde om 5,8 Mdr Säljande bolag är AB Skrindan.

Mot bakgrund av de senaste dagarnas skriverier, om att Skatteverket vill upptaxera Norrvidden med 246 miljoner kronor, lämnas följande förtydligande.

Diös har under hela processen varit medveten om det ärende som ligger hos Skatteverket. Hänsyn är tagen och frågan är hanterad i det överlåtelseavtal som är tecknat mellan parterna. Avtalet reglerar säljarens fulla ansvar, i det fall, Skatteverket väljer att överklaga frågan till Förvaltningsrätten.

Diös Fastigheter AB kommer således inte att få några konsekvenser i de fall frågan förs vidare.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 130 fastigheter belägna på 14 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 677 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1481827

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1481828

Show as PDF